47845DA Spring, Brake/Clutch Pedal Return

47845DA Spring, Brake/Clutch Pedal Return

104783C1 Spring, Brake Pedal Return

104783C1 Spring, Brake Pedal Return

69235D Spring, Brake Positioning

$15.28
In Stock

69235D

4 items available

Fits & Compatibility
Category Tractor Model Engine
100 thru 395 Farmall 200 C123
100 thru 395 Farmall 230 C123
100 thru 395 Farmall 240 C123
100 thru 395 Farmall 340 C135
100 thru 395 International 240 C123
100 thru 395 International 330 C135
100 thru 395 International 340 Utility C135
100 thru 395 International 340 Utility D166
2400A thru 3788 International 2404 C135
2400A thru 3788 International 2504 C153
2400A thru 3788 International 2504 D188
400 thru 560 Farmall 404 C135
400 thru 560 Farmall 460 C221
400 thru 560 Farmall 460 D236
400 thru 560 Farmall 504 C153
400 thru 560 Farmall 504 D188
400 thru 560 Farmall 560 C263
400 thru 560 Farmall 560 D282
400 thru 560 International 404 C135
400 thru 560 International 460 Utility C221
400 thru 560 International 460 Utility D236
400 thru 560 International 504 Utility C153
400 thru 560 International 504 Utility D188
574 thru 695 International 606 Utility C221
574 thru 695 International 606 Utility D236
574 thru 695 International 660 C263
574 thru 695 International 660 D282
Farmall Letter Series Farmall C C113
Farmall Letter Series Farmall Super C C123
***NEW*** OEM brake positioning Spring for C, 200, 230, 240, 330, 340, 340U, 404, 460, 460U, 504, 504U, 560, 606U, 660, 2404, 2504, Super C; SUB: 375676R1
New